job job job job job  job           jobjob    

راه پیمایی هفتگی پگیدا لغو شد

pegida

ایرانبلید: رهبران جنبش پگیدا راه پیمایی هفتگی خود را که هر دوشنبه در درسدن به مدت چهار ماه (لغو سیزدهمین هفته) ادامه داده بودند این هفته لغو کردند. آنها اعلام کردند به دلیل امنیتی و فشار نیروهای پلیس این هفته راه پیمایی نمی کنند و از همه هوادارن خود خواستند که به درسدن نیایند و در پشت پنچره خانه خود شمع روشن کنند.

به نظر می رسد علت این تصمیم قتل یک جوان بیست ساله سیاهپوست و مسلمان در دوشنبه هفته قبل بوده است. جنبش نازیسم در میان هواداران پگیدا به طور پنهانی فعالیت می کند و جنبش پگیدا موجب تحریک حس ناسیونالیستی و احساسات نژادپرستی شده است. ادامه فعالیت پگیدا در درسدن اکنون به وضعیت غیر قابل کنترل رسیده است و موجب افزایش حمله به خارجی ها شده است و هر هفته دوشنبه میزان جرم و جنایت و حمله به خارجی ها بعد از پایان راه پیمایی، به طور معنا داری در درسدن افزایش می یافته است.

pegida2

Share

output_nrpmHy

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


output_nrpmHy
Reportage
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job