Sunday, 11. January 2015  ir    ir ir
250 تا 600 یورو، خسارت مسافران در پروازهای با بیش از 3 ساعت تاخیر در اتحادیه اروپا 250 تا 600 یورو، خسارت مسافران در پروازهای با بیش از 3 ساعت تاخیر در اتحادیه اروپا
دستور شماره ۲۰۰۴/۲۶۱ اتحادیه اروپا، حقوق مسافر جهت دریافت خسارت را مشخص می کند. قوانین اتحادیه اروپا در زمینه پرداخت خسارت توسط شرکتهای هواپیمایی اروپایی... 250 تا 600 یورو، خسارت مسافران در پروازهای با بیش از 3 ساعت تاخیر در اتحادیه اروپا

دستور شماره ۲۰۰۴/۲۶۱ اتحادیه اروپا، حقوق مسافر جهت دریافت خسارت را مشخص می کند. قوانین اتحادیه اروپا در زمینه پرداخت خسارت توسط شرکتهای هواپیمایی اروپایی به مسافرانی که پروازشان دچار تاخیر شده است بسیار شفاف است.

Flugverspaetung-Entschaedigung

مبلغ خسارت تاخیر هواپیما با توجه به مسافت پرواز متغیر است و همیشه به یورو محاسبه می شود:

برای پروازهای با مسافت کوتاهتر از ۱۵۰۰ کیلومتر: ۲۵۰ یورو

برای پروازهای با مسافت از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلومتر: ۴۰۰ یورو

و برای پروازهای با مسافت از ۳۵۰۰ کیلومتر به بالا: ۶۰۰ یورو

 

متن قانون به زبان انگلیسی           |            متن قانون به زبان آلمانی

 

به گزارش ایران و جهان، پروازهای تاخیری «ایران ایر» از اروپا نیز مشمول این قانون می شود.

استفان اریکسون، وکیل سوئدی همچنین به این پرسش که برخی افراد با شرکتهای هواپیمایی غیر اروپایی مانند ترکیش ایر لاینز، هواپیمایی امارات، هواپیمایی قطر، ایران ایر و یا آیروفلوت روسیه به ایران پرواز می کنند. آیا حق دریافت خسارت ۶۰۰ یورویی به هنگام تاخیر حتی در صورت پرواز با شرکتهای هواپیمایی غیر اروپایی هم وجود دارد؟ نیز پاسخ می دهد: بر اساس دستور شماره ۲۰۰۴/۲۶۱ اتحادیه اروپا که حقوق مسافر جهت دریافت خسارت را مشخص می کند حق دریافت خسارت شامل همه پروازهای خروجی که از فرودگاه های کشورهای اتحادیه اروپا به انضمام ایسلند، نروژ و سوئیس بلند می شوند ، می شود.

اما در مورد پروازهای ورودی به فرودگاه های اتحادیه اروپا، حق دریافت خسارت در صورتی است که با یک شرکت هواپیمایی اروپایی مسافرت کنید. برای مثال: اگر با هواپیمایی اس آ اس یا یک شرکت هواپیمایی دیگر اروپایی پرواز رفت و برگشت به ایران داشته باشید می توانید هم در پرواز خروجی و هم در پرواز ورودی در صورت تاخیر برای هر پرواز ۶۰۰ یورو خسارت بگیرید. اما اگر برای مثال با شرکت هواپیمایی ترکیش ایر لاینز، هواپیمایی امارات، هواپیمایی قطر، ایران ایر و یا آیروفلوت به ایران پرواز رفت و برگشت داشته باشید تنها در پرواز از اتحادیه اروپا به سمت ایران در صورت تاخیر دارای حق خسارت خواهید بود نه در پرواز از ایران به سمت اتحادیه اروپا.

Amirali

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.