job job job  job        jobjob job  job

تولد یک گله بز سانن به روش شبیه سازی

تولد یک گله بز سانن به روش شبیه سازی در پژوهشکده رویان اصفهان.
عکس: حمیدرضا نیکومرام
1393101616025091_PhotoL 13931016160227315_PhotoL 13931016160244475_PhotoL 13931016160247330_PhotoL 13931016160251463_PhotoL 13931016160252836_PhotoL
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job