job job job job  job                                  jobjob

تولد یک گله بز سانن به روش شبیه سازی

تولد یک گله بز سانن به روش شبیه سازی در پژوهشکده رویان اصفهان.
عکس: حمیدرضا نیکومرام
1393101616025091_PhotoL 13931016160227315_PhotoL 13931016160244475_PhotoL 13931016160247330_PhotoL 13931016160251463_PhotoL 13931016160252836_PhotoL
Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


output_nrpmHy
output_nrpmHy
Iran
Reportage
Iran
Iran
output_nrpmHy
output_nrpmHy
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job