Sunday, 28. December 2014  ir    ir ir
معافیت سربازی با اجرای پروژه پژوهشی معافیت سربازی با اجرای پروژه پژوهشی
معافیت از سربازی برای نخبگان با اجرای پروژه پژوهشی دکتر سعید سهراب پورروز در مورد صحبت های جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای... معافیت سربازی با اجرای پروژه پژوهشی

ru-j

معافیت از سربازی برای نخبگان با اجرای پروژه پژوهشی

دکتر سعید سهراب پورروز در مورد صحبت های جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ارایه تسهیلات جدید خدمت سربازی افراد تحصیلکرده خارج از ایران افزود: این قانون وجود داشته که نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان با انجام یک پروژه پژوهشی در داخل کشور می توانند از خدمت سربازی معاف شوند. وی بیان کرد: پرداخت وجه نقد برای خرید خدمت سربازی شامل افرادی می شود که بیش از هشت سال غیبت داشته اند و جزو بنیاد ملی نخبگان نیستند. وی اظهارکرد: برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی ، برگزیدگان از میان آزمون های سراسری، مخترعان و مکتشفان ، دانش آموختگان برتربا تایید بنیاد ملی نخبگان از این تسهیلات استفاده کنند.

ایران بیلد

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.