job contact English 

ورونیکا اشمیت و تاکسی های ایرانی

0,,16033929_303,00

ورونیکا اشمیت متولد سال ۱۹۷۹، در رشته ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه بامبرگ تحصیل کرده است. او که به فارسی تسلط دارد، مدتی در ایران اقامت داشته و این متن برگرفته از تجربه تاکسی سوار شدن‌ در این کشور است.

توضیح: خانم اشمیت خاطره خود را به زبان فارسی نوشته و برای ما ارسال کردند. تلاش شده تنها با وارد کردن اصلاحات جزئی دستوری و املایی، ساختار اصلی متن ایشان حفظ شود. این متن صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و الزاما بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌های دویچه‌وله نیست.

اصل خبر را اینجا بخوانید.