fblike job contact English English English 

تغییر زبان، تغییر شخصیت‬ را در پی دارد

تغییر شخصیت‬ و تغییر زبان

بخ گزارش ایران بیلد، وبسایت زبان و فرهنگ آلمانی در نقل قول از گزارشی از وبسایت گوته می نویسد؛ زبان ما متعلق به ماست. ‬ ‫زبان بخش مهمی از شخصیت ماست. ‬ ‫اما بسیاری از مردم به چند زبان صحبت می‌کنند. ‬ ‫آیا این به این معنی است که آن‌ها دارای چندین شخصیت هستند؟ ‬ ‫محقّقان معتقدند: آری! ‬ ‫وقتی ما زبان خود را تغییر می‌دهیم، شخصیت ما هم تغییر می‌کند. ‬‫بدین معنی، که ما به نحو دیگری رفتار می‌کنیم. ‫دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند. ‫آن‌ها در مورد رفتار زنان دو زبانه مطالعه کرده‌اند. ‬ ‫این زنان با زبان انگلیسی و اسپانیایی بزرگ شده‌اند. ‬‫آن‌ها با هر دو زبان و فرهنگ به یک اندازه آشنا بودند. ‬ ‫با وجود این، رفتارشان وابسته به زبان آن‌ها بود. ‬‫وقتی آن‌ها به زبان
اسپانیایی صحبت می‌کردند اعتماد به نفس بیشتری داشتند. ‬ ‫و وقتی مردم اطراف آن‌ها هم به زبان اسپانیائی صحبت کردند آن‌ها احساس راحتی می کردند. ‬‫سپس، هنگامی که انگلیسی صحبت کردند، رفتار آن‌ها تغییر کرد. ‫آن‌ها اعتماد به نفس کمتری داشتند و اغلب از خود مطمئن نبودند. ‫محقّقان ملاحظه کردند که این زنان منزوی‌تر به نظر می‌رسیدند. ‫بنابراین، زبانی که ما به آن صحبت می‌کنیم، بر رفتار ما تاثیر می‌گذارد. ‬‫محقّقان هنوز از علّت این امر آگاه نیستند. ‬‫شاید ما تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی هستیم. ‬‫هنگام صحبت کردن، ما در مورد فرهنگی که این زبان از آن ناشی شده است فکر می‌کنیم. ‬ ‫این کار به صورت خودکار انجام می‌شود. ‬ ‫بنابراین، ما سعی می‌کنیم که خود را با این فرهنگ تطبیق دهیم. ‫ما به نحوی رفتار می‌کنیم که در آن فرهنگ مرسوم است. ‬‫چینی زبان‌ها در این تجربه بسیار محتاط بودند ‫امّا زمانی که آن‌ها انگلیسی صحبت می‌کردند، باز‌تر بودند. ‫شاید برای اینکه بهتر با دیگران مخلوط شویم رفتار خود را تغییر می‌دهیم. ‫ما می‌خواهیم مانند کسانی شویم، که با آن‌ها صحبت می‌کنیم.

برآمد: فرهنگ و زبان آلمانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact