Wednesday, 5. November 2014  ir    ir ir
نشست دولت ایالت NRW و مسلمانان نشست دولت ایالت NRW و مسلمانان
به گزارش ایران بیلد، همایش نژادپرستی ضد اسلامی، چالشی برای کل جامعه اولین نشست مشترک دولت و مسلمانان در مورد اسلام ستیزی در ایالت... نشست دولت ایالت NRW و مسلمانان

24149_11-nachrichten-index

به گزارش ایران بیلد، همایش نژادپرستی ضد اسلامی، چالشی برای کل جامعه اولین نشست مشترک دولت و مسلمانان در مورد اسلام ستیزی در ایالت وست فالی شمالی ) NRW ( برگزار شد. مجلس  ایالت وست فالیای شمالی تصویب کرده است که جرم های با انگیزه ضد اسلامی که تا کنون در فهرست جرم های سیاسی مورد بررسی قرار می گرفتند، زین پس به طور جداگانه و در گروهی مجزا مورد بررسی قرار گیرند. شورای مرکزی مسلمانان در این باره اعلام کرده است که: این یک نشانه مهم و البته دیرهنگام به سمت مبارزه قاطع « و پایدار با نژادپرستی اسلام ستیزانه در آلمان است. ما بسیار خوشحالیم که این ایالت که بیشترین تعداد مسلمانان در میان ایالات را دارد، پیشگام در این امر است و امیدواریم که سایر ایالات نیز این ایالت را سرلوحه خود ». قرار دهند اهمیت این تصویب آن است که از سال های قبل شورای مسلمانان در کنار سایر انجمن های اسلامی و انجمن های حافظ حقوق بشر خواستار بررسی جداگانه اقدامات علیه مسلمانان و مؤسسات اسلامی هستند، و اکنون به خواسته خود رسیده اند. این همایش یک روزه که در تاریخ ۲۲ اکتبر و در شهر کلن برگزار شده است به دنبال ایجاد یک حرکت و حساس کردن جامعه برای همراهی و نیز راهی برای جلوگیری از جداسازی مسلمانان از جامعه آلمان بوده است. این نشست با همکاری شورای هماهنگی مسلمانان و وزارت امور داخلی و شهرداری های ایالت وست فالیای شمالی برگزار شد.

برآمد: Islam.de

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.