job job job job job  job           jobjob    

آیا ازدواج دیگر در آلمان مرسوم نیست؟

0,,18008378_303,00

ایران بیلد- به گزارش سایت آلمانی دوچه وله، ازدواج به صورت نشکیل خانواده در آلمان در حال کاهش است. تقریبا از هر سه خانواده در آلمان، یکی از آنها بطور کلاسیک زندگی نمی کنند. البته در این مورد تفاوتهایی بین غرب و شرق آلمان وجود دارد. میزان فرزندانی که تحت سرپرستی یک والد در آلمان هستند، در سال گذشته بیست درصد بوده است. این میزان در مقایسه با سال 1996 رو به افزایش بوده است. ده درصد از این والدین، در رابطه ای خارج از ازدواج یا هم جنس گرایانه، حضور دارند. با این حال، ازدواج بر زندگی خانوادگی در آلمان غالب است، زیرا 70 درصد والدین متاهل هستند و حداقل دارای یک کودک می باشند. بعبارتی کودکان دلیل اصلی ازدواج والدین هستند. کودکان هنوز هم دلیلی برای مرسوم بودن ازدواج به فرم تشکیل خانواده در آلمان محسوب می شوند. اما همزمان، ازدواج معنای سنتی خود را از دست می دهد، زیرا در آلمان، و همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی، کوکان نسبت به قبل طور دیگری در خانواده زندگی می کنند، بدان دلیل که زنان به بازار کار وارد شده و نوع نگرش آنها تغییر یافته است.

0,,18007772_401,00

طبق این تحقیق، 35 درصد آلمانیها بین 20 تا 39 سال ازدواج را به عنوان یک نهاد منسوخ شده به طور کامل رد می کند، و این روند در حال افزایش است. این مقاله سپس به ارائه آماری از علاقمندی آلمانی ها در ایالت های مختلف به ازدواج سنتی می پردازد و در این مقایسه شرق آلمان را مطابق این آمار، را مخالف آن می نامد.
برگرفت (دوچه وله)
م. امید

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


 width=270
 width=270
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job