fblike job contact English English English 

آلمان قهرمان جنگلداری اروپا است

forst

ایران بیلد به گزارش دوچ وله (موج آلمانی)-جنگل به عنوان یک منطقه تفریحی، زیستگاه و تنفس عمل می کند ، سوخت و ساز و جاهایی برای کار کردن فراهم می کند. اما چه درختانی وجود دارد؟ چگونه رشد می کنند؟ هر ده سال یکبار از جنگل فهرست برداری می شود.

90 میلیارد درختان در جنگل های آلمان ریشه دارند. بدین ترتیب یک سوم مساحت آلمان با درختان پوشیده شده است.

 بدون افتخار نیست که وزیر کشاورزی فدرال (CSU)، کریستن اشمیت،اعلام کرد که ذخیره چوب در ده سال گذشته با 7 درصد به 3.7 میلیارد متر مکعب افزایش یافته و در نتیجه در اروپا در بالاترین حد خود بوده است.

سوزاندن مواد اولیه

افزایش قیمت نفت باعث می شود که استفاده از انرژی چوب به طور فزاینده ای سودبخش باشد. نیمی از چوب های خرد شده برای تولید گرما و برق سوزانده می شود. این نیاز در حال افزایش هم است. در حالیکه اتحادیه محیط زیست و حفاظت از طبیعت آلمان تقاضای کاهش مصرف چوب را دارد.

مسیر تک فرهنگی

دولت فدرال در سیاست جنگلداری، حفاظت شرایط آب و هوایی، انرژی و حفاظت از طبیعت به نتایج فهرست برداری از جنگلهای فدرال استناد می کند. نسبت جنگل مخلوط ( برگزیز و سوزنی ) به سه چهارم سطح جنگل ها افزایش یافته است.

به نظر وزیر کشاورزی، کریستن اشمیت، وضعیت بهبود جنگل های آلمان نتیجه سیاست و اقدامات توسعه یافته در سازندگی جنگل از سوی صاحبان جنگل و جنگلداران است.

برگرفت (دوچ وله)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact