job job job  job        jobjob job  job

عملهای جراحی منفعت طلبانه (غیر ضروری) بیشتر انجام می شوند

بهداشت

عملهای جراحی سودبخش بیشتر انجام می شوند

ایران بیلد- به گزارش سایت المانی تاگس اشپیگل ( آینه روز )  نظر سنجی نشان می دهد که چگونه فشار اقتصادی روی پزشکان تاثیر می گذارد: بیماران به دلیل هزینه مورد درمان قرار نمی گیرند، علت آن فقدان تخصص نیست، بلکه عملهای جراحی منفعت طلبانه در اینجا نقش دارند.

70 درصد پزشکان ارشد در بیمارستانها براین نظر هستند که پول امروزه تاثیرات منفی روی درمان بیماران گذاشته است. نیمی از پزشکان متخصص دائما درگیری تصمیم گیری بین اهداف پزشکی و اقتصادی را دارند. تحقیق انجام شده توسط همکاران گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه دویسبورگ اسن این موضوع را نشان میدهد.

بیش از یک سوم پزشکان ارشد تصریح کرده اند که شرایط اقتصادی در زمینه تخصصی باعث شده است که درمانها به عملهای جراحی منجر شود، در حالی که از نظر تخصص الزامی نیستند، اما برای کلینیک ها بسیار سودبخش هستند.

این نوع تفکر در مورد پزشکان قلب و ارتوپدی دور از تصور نیست. محققان آگاهانه از این سوال پیچیده اجتنباب می کنند، اینکه آیا پزشکان ارشد در بخش تخصصی خود عملهای جراحی غیر الزامی را انجام می دهند؟

 

دولتها به اندازه کافی روی کلینک ها سرمایه گذاری نمی کنند

کمبود پرسنل، زمان، هزینه و خدمات پزشکی مفید از یک سو، عملهای جراحی منفعت طلبانه از طرف دیگر: ترکیب ظالمانه ای از علائم است. علل این عمل چیست؟

محققان می گویند، یکی از مشکلات اصلی این است که دولتهای فدرال به اندازه کافی روی کلینک ها سرمایه گذاری نمی کنند. به جای کمک هزینه سالانه 2,6 میلیارد یورو، باید 6 میلیارد یورو هزینه کنند. بیمارستانهای قدیمی، تجهیزات از رده خارج، کمبود دستگاههای مورد نیاز: همه آنها نمی توانند با پولی فراهم شوند که از طریق بیمه خدمات درمانی برای درمان تامین می شوند.

بیمارستانهایی هم وجود دارند که سودهای کلانی دارند

انجمن پزشکی آلمان در یک قطعنامه مشترک “برای تضمین کیفیت تامین مالی” به شورای مراقبت و به بیمارستانهای آلمان هشدار داد. آنها علاوه بر پول بیشتر خواستار نگرش دیگری هم هستند. از اینرو ضروری است، به محدوده های اصول اقتصادی در مراقبت های بهداشتی توجه کنند.

اخطار فقط مربوط به سیاست نمی شود. فشار اقتصادی که پزشکان خود را در معرض آن احساس می کنند، مدتها است که  پدیدار شده است.

برگرفت (tagesspiegel)

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job