Wednesday, 24. September 2014  ir    ir ir
راه من بسوی آلمان، سری فیلمهای آموزشی گوته راه من بسوی آلمان، سری فیلمهای آموزشی گوته
زنی جوان به نام نِوین به تازگی وارد آلمان شده است. او باید با بسیاری از چالش‌های روزمره زندگی در آلمان به تنهایی روبرو... راه من بسوی آلمان، سری فیلمهای آموزشی گوته
66666
زنی جوان به نام نِوین به تازگی وارد آلمان شده است. او باید با بسیاری از چالش‌های روزمره زندگی در آلمان به تنهایی روبرو شده و مسائل پیش روی خود را حل کند. این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. برای آشنایی با زندگی روزمره در آلمان و کارکرد سیستم زندگی آلمانی هم نکته‌های بسیار آموزنده‌ای دارد. هر قسمت از فیلم دارای تمرین‌ها و پرسش و پاسخ‌هایی هست که در زیر فیلم لینک آن گذاشته شده است. پس از دیدن فیلم حتما شروع به تمرین و خودآزمایی کنید. برای نوآموزان این یک گنج آموزشی است!
 لینک سری این فیلمها در کانال یوتیوب را در ذیل ببینید.

راه من بسوی آلمان ۱ : در اتوبوس Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۲: در جستجوی کار Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۳: در محل کار Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۴: دوستان جدید Mein Weg nach Deutschland 

راه من بسوی آلمان ۵: در مطب Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۶: در جستجوی خانه Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۷: در راه و خیابان Mein Weg nach Deutschland

راه من بسوی آلمان ۸: قرارداد تلفن همراه Mein Weg nach Deutschland

ایران بیلد

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.