Thursday, 25. September 2014  ir    ir ir
روزنامه های آنلاین در آلمان روزنامه های آنلاین در آلمان
ایران بیلد: آلمان از جمله کشورهای با تنوع و گستره رسانه ای درخور توجه در جهان است. چند صد روزنامه، هزاران عنوان مجله و... روزنامه های آنلاین در آلمان

papers-google

ایران بیلد: آلمان از جمله کشورهای با تنوع و گستره رسانه ای درخور توجه در جهان است. چند صد روزنامه، هزاران عنوان مجله و میلیون ها کاربر اینترنت در این کشور حضور دارند که تضمین کننده تنوع خارق العاده افکار و اندیشه در این جامعه هستند. بر اساس آمار سایت پرس رفرنس، جمهوری فدرال آلمان با بیش از 83 میلیون جمعیت، دارای 383 روزنامه با انتشار روزانه و 25 روزانه با انتشار غیر روزانه می باشد که میانگین زمان روزانه ای که صرف خواندن روزنامه در این کشور می شود، برابر 30 دقیقه است. دسترسی روزنامه ها به مردم در آلمان ۷۱/۴% است. همچنین 373 ایستگاه تلویزیونی با 20 میلیون کاربر کابلی و 12 میلیون کاربر ماهواره ای، به همراه 822 ایستگاه رادیویی در این کشور فعال هستند.

برخی از مهمترین روزنامه های آنلاین این کشور که در میان آنها روزنامه های انگلیسی زبان نیز وجود دارند اینجا قابل دسترسی هستند.

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.