Sunday, 7. September 2014  ir    ir ir
طرح های اولیه کارآفرینان میلیاردر طرح های اولیه کارآفرینان میلیاردر
ایران بیلد: آیا اکثر کارافرینان بزرگ بر روی یک ایده تمرکز می کنند یا ایده های متعددی را دنبال می کنند؟ با نگاهی اجمالی... طرح های اولیه کارآفرینان میلیاردر

1370503321_entrepreneurship

ایران بیلد: آیا اکثر کارافرینان بزرگ بر روی یک ایده تمرکز می کنند یا ایده های متعددی را دنبال می کنند؟ با نگاهی اجمالی به کارآفرینان میلیاردر مشخص می شود که اکثر آنها کارآفرینان سریالی  هستند که ایده های متعددی را دنبال می کنند. این بر خلاف آنست که کارآفرینان به این معروفند که می توانند بر روی یک ایده تمرکز کنند و ان را واقعیت ببخشند و همزمان فرصتهای کسب و کار دیگر را هم شناسایی کنند.
برای خیلی از کاراآفرینان جدید یک دوراهی وجود دارد که آیا کارهای متفاوتی را آغاز کنند یا همه عمر خود را بر روی یک کار متمرکز شوند مانند مارک زوکربرگ.

طبق تحقیقات مجله فوربس 1426 میلیاردر در دنیا هستند، که 960 نفر از آنها خود ساخته و 466 نفر آنها ثروت خود را به ارث برده اند. با تمرکز بر روی این 960 نفر خودساخته، که آیا ثروت خود را از یک کار، یا چندین کار بدست آورده اند مشخص شد 830 نفر ثروت خود را از بیش یک کسب و کار و130 نفر از یک کسب و کار بدست آورده اند.
سرانجام مشخص می شود که اکثر کارآفرینان، کارآفرینان زنجیره ای هستند یعنی ثروت خود را از 2 یا چند کار متفاوت بدست آورده اند.

ایران بیلد

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.