job job job  job        jobjob job  job

آدرسهاي مهم ارتباطي با مراكز آلماني‌زبان در ايران و جهان

 click

آدرسهاي مهم ارتباطي با مراكز آلماني‌زبان در ايران و جهان:
Wichtige Internet-Adressen: آدرسهاي مهم اينترنتي آلماني

 

www.deutschland.de
سايت اطلاعات در بارة كشور آلمان
www.teheran.diplo.de
سفارت آلمان در تهران

  ku-200@tehe.auswaertiges-amt.de
مكاتبه با بخش فرهنگي سفارت آلمان در تهران


www.dsit.org & sek@dsit.org
مؤسسة آموزش زبان آلماني سفارت آلمان


www.austria-iran.com & www.osd.at
انجمن فرهنگي ايران و اتريش


kultur@dpimail.net
مكاتبه با انجمن فرهنگي اتريش

www.goethe.de
انستيتو گوته و سايت آموزشي


www.studieren-im-netz.de
سايت تحصيل در شبكه


www.research-in-germany.de
تحقيقات در آلمان 


www.daad.de
سازمان تبادلات دانشجوئي آلمان و مركز اعطاي بورس تحصيلي


daad.teheran@gmx.org
مؤسسه تبادلات آكادميك آلمان، نمايندگي در ايران


www.bildungsserver.de
سايت امور آموزشي


www.deutsche-kultur-international.de
سايت اطلاعات برنامه‌هاي فرهنگي آلمان


www.dwelle.de
شبكة خبري دويچه‌ولة آلمان


www.litrix.de & www.qantara.de
متن‌هاي ادبي و اطلاعات فرهنگي (به سه زبان آلماني، انگليسي، عربي)


www.dtz.de
مركز جهانگردي آلمان


www.geist.de
اطلاعات در بارة ناشران و مؤسسات مختلف


www.dihk-ir.com & ahk_iran@dihk.com.ir
اتاق بازرگاني ايران و آلمان


www.zabankadeh.net
انتشارات زبانكده، مخصوص كتب خارجي


www.bfai.de & weitowitz@bfai.com
دفتر تجارت خارجي دولت فدرال آلمان


daiteheran@yahoo.de
انجمن باستان‌شناسي ايران و آلمان


Fremdsprachen & Bücher: www.hueber.de
انتشارات كتب زبانهاي خارجي در آلمان و ديگر نقاط جهان


Welt-digital-Bibliothek: http://www.wdl.org
کتابخانه ديجيتال جهان

ایران بیلد
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job