job job job  job        jobjob job  job

آزاد سازی نوو آزوسک

novoazovsk

ایرانبیلد > جدای طلبان اوکراین شهر مهم و استراتژیک نووآزوسک Novoazovsk را آزاد کردند و بدین ترتیب دسترسی دولت اوکراین به دریای آزوف سخت تر شده است. دسترسی به دریا برای جدای طلبان مهم بود چون به راحتی با کریمه پایگاه نظامی روسیه متصل شده و از طریق دریا پشتیبانی دریایی می شوند. اگر قیام روس تباران فراگیر شود حتی این احتمال وجود دارد بندر اودسا هم دچار آشوب شود و اوکراین به طور کامل از دسترسی به دریا محروم شود. سواحل جنوبی اوکراین در دست روس تباران است.

بدین ترتیب به نظر می رسد اوکراین وارد دوره جدیدی از چالش سیاسی شده است. کودتاچیان اوکراین با انتخابات فرمایشی یک رییس جمهور میلیاردر و دست نشانده را سر کار آورده و وضعیت اوکراین را به خشونت بیشتر کشاندند. آنها نتواستند مطالبان قومیت روس تباران اوکراین را برآورده کنند.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job