Monday, 11. August 2014  ir    ir ir
داوری مجدد داور ایرانی بوندس لیگا داوری مجدد داور ایرانی بوندس لیگا
بابک رفعتی، داور چهل و چهار ساله ایرانی بوندس لیگا، در بازی خداحافظی استیون چروندولو بازگشت کوتاهی به مستطیل سبزخواهد داشت. رفعتی در 84... داوری مجدد داور ایرانی بوندس لیگا

untitled (15)

بابک رفعتی، داور چهل و چهار ساله ایرانی بوندس لیگا، در بازی خداحافظی استیون چروندولو بازگشت کوتاهی به مستطیل سبزخواهد داشت. رفعتی در 84 بازی بوندس لیگا و 102 بازی دیگر این کشور سوت زده بود.

وی در نوامبر سال 2011 سعی بر خودکشی داشت که خوشبختانه نجات یافت و در سال2012 مجددا به میادین بازگشت.

وی در گفتگو با روزنامه بیلد گفته که حضور در این بازی برایش جذاب است و ممکن است موجب برگشت دوباره وی به فوتبال برای داوری و حتی مربی گری شود. وی پس از استعفا از داوری در کنفرانس هاو سخنرانی های بسیاری شرکت کرده و کتابی نیز به نام سوت مرگ نوشته و احتمال ساخت فیلمی از زندگی وی نیز قدرت گرفته است.

 

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.