Sunday, 10. August 2014  ir    ir ir
خانه ایران در شهر فرهنگی وایمار خانه ایران در شهر فرهنگی وایمار
  از سال دوهزار و پس از بازدید سید محمد خاتمی، رٔیس جمهور وقت ایران با رٔیس جمهور وقت آلمان در شهر وایمار پایه... خانه ایران در شهر فرهنگی وایمار

 

untitled (10)از سال دوهزار و پس از بازدید سید محمد خاتمی، رٔیس جمهور وقت ایران با رٔیس جمهور وقت آلمان در شهر وایمار پایه های دوستی فرهنگی این شهر با ایرانی ها و بویژه شیراز بنیان نهاده شد تا بالاخره پنج سال پیش، خانه ایران در این شهر راه اندازی شد.

پیروزان محبوب رٔیس این خانه، می گوید که وایمار با شیراز قرارداد دوستی دارد اما شهردار، فرهیختگان و ایرانی های مقیم این شهر میخواهند، هرچه زودتر قرارداد خواهرخواندگی بسته شود تا شامل حمایتهای بیشتری شوند. این تمتیل در شهرداروایمار نیز بوضو قابل مشاهده است،وی تا بحال سه بار به ایران سفر داشته است.

البته این گروه دلیل دیگری نیز برای این خواهرخواندگی مطرح می سازد، د،ستی گوته وحافظ! و تدفین این دو در وایمار وشیراز.

در دو سال گذشته مجموعا چهل هفت آلمانی علاقمند به ایران در قالب دو تیم به ایران سفر داشته اند.

رضا قادی

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.