رستوران‌های ایرانی در مونیخ رستوران‌های ایرانی در مونیخ
رستوران شاندیز مونیخ Restaurant Shandiz München Dachauer Str. 50 80335 München Tel.: 089 / 59 94 79 86 رستوران پارس مونیخ Restaurant pars MünchehDachauer... رستوران‌های ایرانی در مونیخ

munich shandiz2

رستوران شاندیز مونیخ
Restaurant Shandiz München
Dachauer Str. 50
80335 München
Tel.: 089 / 59 94 79 86


رستوران پارس مونیخ
Restaurant pars
MünchehDachauer Str. 19
80335 MünchenTelefon & Fax: 089 / 54 82 88 27
رستوران دهباشی مونیخ
Restaurant Dehbaschi
Dachauer Straße 36
80335 München
Tel. +49(89) 55029630
رستوران تهران در مونیخ
Restaurant Teheran
Tengstraße 20, München
089 27373811

Avatar

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*