job job job  job               job ارزjob job

افزایش فرصت های شغلی در آلمان

Halloren Schokoladenfabrik zur Bilanz 2009 - Werk Sachsen

آمار ها نشان می دهد میزان بیکاری در آلمان رو به کاهش است.  برخی کارشناسان اقتصادی در آلمان معتقدند که با وجود اخراج گسترده کارکنان در شركت های بزرگی چون «ب ام و»، نرخ بیکاری در آلمان رو به کاهش است. علت، اشتغال زایی توسط واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط عنوان شده است.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
output_nrpmHy
Iran
output_nrpmHy
Reportage
notruf

     job