Thursday, 26. June 2014  ir    ir ir
حجم ساخت و ساز در آلمان در سال 2004 حجم ساخت و ساز در آلمان در سال 2004
  جادوی نانو در ماه مارس سال 2006 و در کشور آلمان، دو اسپری آب بندی از شرکت Fa. Kleinmann به دلیل خطرات اثبات... حجم ساخت و ساز در آلمان در سال 2004

 

sakht o sza alman

جادوی نانو
در ماه مارس سال 2006 و در کشور آلمان، دو اسپری آب بندی از شرکت Fa. Kleinmann به دلیل خطرات اثبات شده از بازار خارج شدند: مواد آب بندی جادویی حمام و توالت نانو و نیز مواد آب بندی جادویی شیشه و سرامیک نانو. موسسه ی فدرال ارزیابی خطرآلمان 3، بیش از 70 مورد مشکلات جدی بهداشت و درمان پس از استفاده از محصولات خانگی گزارش نمود. مبتلایان، که از ترکیبات اسپری استنشاق کرده بودند، از مشکل تنفسی شکایت داشتند. این رویداد توجه رسانه های بی نالمللی را به خود جلب کرد و گمانه زن یهایی دربار هی ارتباط احتمالی اثرات مضر ناشی از کاربرد نانومواد مطرح شد.
بررس یهای BfR به وضوح نشان داده است که این محصول دارای هیچ نانو موادی نیست و به این ترتیب اختلالات بهداشت و درمان به واسط هی سایر اجزای ترکیبی ایجاد م یشود. در این مورد از واژ هی نانو در محصولات، برای مقاصد تبلیغاتی استفاده شده بود.

nano.ir

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.