Thursday, 24. July 2014  ir    ir ir
موقعیت اقلیمی و کشاورزی آلمان موقعیت اقلیمی و کشاورزی آلمان
آلمان به لحاظ آب ‌و هوایی جزو اقلیم معتدل اروپایی در حوزه‌ی وزش بادهای غربی است و منطقه‌ی گذار از آب و هوای دریایی... موقعیت اقلیمی و کشاورزی آلمان

کشاورزی آلمان

آلمان به لحاظ آب ‌و هوایی جزو اقلیم معتدل اروپایی در حوزه‌ی وزش بادهای غربی است و منطقه‌ی گذار از آب و هوای دریایی غرب اروپا به آب و هوای قاره‌ای در شرق اروپاست. منطقه‌ای که در آن واقع است از جریان خلیج نیز تأثیر می‌گیرد که اقلیم را معتدل می‌کند. جریان خلیج یک جریان گرم دریایی در اقیانوس اطلس است.

 سیل تقریبا هر ساله رخ می‌دهد و اینجا یا آنجا آسیب‌هایی می‌رساند

در آلمان به ندرت پدیده‌هایی چون خشکسالی مداوم، گردباد، سرما یا گرمای غیرعادی پیش می‌آید. گاهی با توفان مواجه می‌شویم که هر ازچندگاهی با خسارات قابل‌توجهی همراه است. سیل تقریبا هر ساله رخ می‌دهد و اینجا یا آنجا آسیب‌هایی می‌رساند. تفاوتی که میان درجه‌ی حرارت هوا در شمال و جنوب است، به دلیل مرتفع بودن جنوب تعدیل می‌شود. بادهای غربی رطوبت فراوانی را از اقیانوس به همراه می‌آورند. در همه‌ی فصلها باران می‌بارد. کمترین درجه‌ی هوا در ماه ژانویه (دی/بهمن) و بیشترین آن در ماه ژوییه (تیر/مرداد) است. گرایش عمومی درجه‌ی حرارت هوا در آلمان به سوی گرم شدن بیشتر است. درجه‌ی حرارت متوسط، که سالیان طولانی ۸/۳ سانتیگراد بوده است، از سال ۱۹۸۸ (به استثنای ۱۹۹۶) به سمت گرم شدن بیشتر پیش رفته است. به‌عنوانِ نمونه درجه‌ی متوسط هوا در سال ۲۰۰۰ به ۹/۹ سانتی‌گراد رسیده است.

کشاورزی و زیست‌بوم

ترکیب خاک در آلمان از نظر حاصلخیزی منطقه به منطقه فرق می‌کند. در آلمان شمالی کمربند ساحلی سرشت مردابی دارد و از این رو بسیار حاصلخیز است. در حالی که زمین خشکِ پس از آن، کم‌بار است.

از شمال که به سمت کوههای میانه حرکت کنیم، باز به مناطقی می‌رسیم که بسیار حاصل‌خیز اند. زمین آنها، بنابر اصطلاحی رایج در کشاورزی برای دسته‌بندی زمین، از دو جنس سیاه و قهوه‌ای اند. در آلمان جنوبی زمینهای حاصلخیز عمدتا زمینهای کناره‌ی رودهای راین، ماین و دانوب هستند.

کشاورزی آلمان2

گوزنها در بایرن

در مجموع از ۵۳/۵ درصد زمینهای آلمان استفاده‌ی کشاورزی می‌شود. ۲۹/۵ درصد زمینها از جنگل پوشیده‌اند. بخش مسکونی دربرگیرنده‌ی ۱۲/۳ زمینهاست.

درختهای رایج در آلمان از دو نوع مخروطی (بی‌خزان) و برگریز (باخزان) هستند. از نوع اخیر می‌توان راش قرمز و بلوط را نام برد. جنگلهای طبیعی عمدتا از غان و کاج تشکیل شده‌اند. سمور، گوزن، آهو، گراز و نیز روباه از جانورهای ساکن در جنگلهای آلمان اند. بیدستر و سمور آبی از ساکنان جویبارها هستند.

dw.de

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.