fblike job contact English English English 

یورش سایبری سنگین به ایران

بنا بر گزارش سایتهای آلمانی ، ایران از یک حمله به زیرساخت های اینترنتی خود جلوگیری کرده است.

وزیر ارتباطات جهرمی گفت که این حمله بسیار گسترده بود. میزان دقیق هنوز هم بررسی خواهد شد وزارت دفاع ایران این تهدید را شناسایی و سرکوب کرده است. به گفته وزیر ، حمله سایبری توسط یک کشور خاص حمایت شد.

از زمان حمله به ویروس “استاکس نت” حدود ده سال پیش ، ایران تا حد زیادی از اینترنت جهانی جدا شده است. “استاکس نت” هزاران سانتریفیوژ مورد استفاده در برنامه هسته ای را فلج کرد. در آن زمان تصور می شد كه سازمان های اطلاعاتی آمریكا و اسرائیل مسئولیت این امر را بر عهده دارند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact