fblike job contact English English English 

ثبت شرکت در سامانه تجارت اروپا

سایت فارسی ایروترا EURATRA سامانه تجارت ایران ارپا در نظر دارد شرکتهای ایرانی و منطقه را در اروپا معرفی کند. بدین منظور قبلا سایت انگلیسی طراحی شده و شرکتهای فراوانی ثبت نام کرده اند. اما متاسفانه غالب شرکتهای ایرانی سایت انگلیسی فعال ندارند و به دلیل اهمیت ندادن به روابط بین المللی و صادرات است .

سایت فارسی هم در نظر دارد شرکتهای ایرانی و منطقه را ثبت و دسته بندی و از نظر کیفیت و رضایت مشتری بر اساس استاندادرهای اروپا رتبه بندی کند . صاحبان شرکتها می توانند مشخصات شرکت خود را با یک پوستر و حدود ده تا بیست کلمه یا فراز کلیدی (چند کلمه ای) در همین صفحه در کامنت درج نمایند بعدا ادمین آن را در پست جداگانه و پنلی که احتمالا در آینده برای این کار طراحی خواهد شد درج خواهد کرد. در صورت شرکتی که موقعیت خوبی داشته باشد ممکن است برای یک فرصت شغلی با آنها با اروپا تماس گرفته شود.

شرکتها بر اساس کیفیت و تجربه صادرات یا واردات از اروچا یا غیر اروپا رتبه بندی می شوند. لطفا اگر سابقه صادرات و واردات با هر کشوری به ویژه با اروپا را داشته اید درج نمایید.

برای ورود به سایت سامانه روی عکس بالا کلیک کنید EURATRA

رتبه بندی بصورت گولد و نقره و سفید EG ;ES;EW;E0;IG;IS;IW;I0

رتبه بندی بصورت گولد و نقره و سفید EG ;ES;EW;E0;IG;IS;IW;I0Comments are closed.


contact