آتش سوزی قطار کلن مونیخ آتش سوزی قطار کلن مونیخ
صبح روز جمعه 12 اکتبر هجده ساعت 6.45 قطار پر سرعت ای سه ئه ICE مسیر کلن به مونیخ به آتش گرفت پنج نفر... آتش سوزی قطار کلن مونیخ

صبح روز جمعه 12 اکتبر هجده ساعت 6.45 قطار پر سرعت ای سه ئه ICE مسیر کلن به مونیخ به آتش گرفت پنج نفر سطحی زخمی شدند که یکی از آنها پلیس بود. 500 نفر مسافر هم تخلیه شدند. حادثه نزدیک بانهوف زیگبورگ Bahnhöfen Siegburg (Nordrhein-Westfalen)  در ایالت نوردوستفالن بود. علت آتش سوزی معلوم نشد

Avatar

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*