Sunday, 4. March 2018  ir    ir ir
دولت آلمان از بن بست خارج شد دولت آلمان از بن بست خارج شد
حزب سوسیال دمکرات آلمان به تشکیل حکومت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد و به این ترتیب صدراعظم آلمان می تواند برای چهارمین بارتشکیل... دولت آلمان از بن بست خارج شد

حزب سوسیال دمکرات آلمان به تشکیل حکومت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد و به این ترتیب صدراعظم آلمان می تواند برای چهارمین بارتشکیل دولت بدهد. با آرای اعضای حزب سوسیال دمکرات و این توافق، اکنون به پنج ماه بن بست سیاسی آلمان بعد از انتخابات سپتامبر گذشته خاتمه داده شد.

در ۱۲ سال گذشته که خانم مرکل زمام امور را در آلمان در دست داشت، حزب چپ میانه سوسیال دموکرات هشت سال گذشته را مشترکا به همراه حزب راست میانه دموکرات مسیحی در قدرت بود.

اما پس از نتایج تاریخی ضعیف سوسیال دمکرات‌ها در انتخابات سپتامبر گذشته، مقامات حزب گفتند که حزب به جمع مخالفان دولت خواهد پیوست.

فشارها بر حزب سوسیال دموکرات از نوامبر گذشته افزایش یافته است، یعنی از زمانی که خانم مرکل نتوانست ائتلافی را با حزب دموکرات آزاد و همچنین حزب سبزها تشکیل دهد.

خانم مرکل حال باید رهبران حزب سوسیال دموکرات را متقاعد می کرد که به اندازه کافی اهداف مشترکی بین این حزب و حزب راست میانه دموکرات مسیحی وجود دارد که بتوان مذاکرات رسمی تشکیل ائتلاف را آغاز کرد.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.