job job job job job  job           jobjob    

رضا پهلوی و نابودی حیات وحش

عکس های از خاندان پهلوی آمده بیرون که نشان می دهد آنها هم مانند شاهان قاجار سهمی در نابودی حیات وحش ایران داشته اند. البته عکس گرفتن با جسد جانوران تا زمان پهلوی فخر شاهان بوده و اگر خانواده خوانین ایران را ببیننید همه آنها چنین عکسهایی دارند. نوادگان انها هم عشق شکار و تفنگ شکاری هستند. آنها که زورشان که به انگلیس و روسیه و آمریکا نمی رسیده به جان مردم و حیات وحش می افتادند.

دو حیوان مهم ایران یعنی شیر و ببر هر دو در دوره پهلوی منقرض شده است و در یکی از عکسها تصویر محمدرضا پهلوی با آخرین بازمانده های ببر ایران دیده می شود.

Share

output_nrpmHy

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


output_nrpmHy
Reportage
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job