fblike job contact English English English 

آلمان چهارده پناهجوی افغان را اخراج کرد

دولت آلمان چهار پناهجوی افغان را که تقاضای پناهندگی شان رد شده بود، از این کشور اخراج کرد. وزیر داخلۀ ایالت زاکسن با اشاره به این خبر اظهار داشت که غرض فرستادن این پیام روشن است که در آلمان قانون حاکم است و این کشور حاضر به پذیرش بزهکاران نیست. وزیر داخلۀ ایالت زاکسن آلمان گفته است که یکی از چهارده افغان اخراج شده بزهکار و خطرناک بوده است.

این حال، معاون پارلمان آلمان از حزب سبزها، کلودیا روت، خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آلمان شده و گفته است که تنها طی هفتۀ گذشته ٢۵۰ نفر در کابل در نتیجۀ درگیری ها و انفجارهای متعدد جان خود را از دست دادند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact