Thursday, 10. July 2014  ir    ir ir
گرلیتز گرلیتز
شهر گرلیتزدر ایالت زاکسن در کشور آلمان واقع شده‌است. شهر بسیار زیبا و تاریخی که نصف آن را به عنوان غرامت همراه با ده ها شهر... گرلیتز

شهر گرلیتزدر ایالت زاکسن در کشور آلمان واقع شده‌است.

gorlitz2

شهر بسیار زیبا و تاریخی که نصف آن را به عنوان غرامت همراه با ده ها شهر دیگر به لهستان واگذار کردند نصف شهر آن طرف رودخانه را تخلیه و لهستانی تبارها را وارد کردند. تا مدتها رابطه دو قسمت با هم بد بود اما مردم می توانند در هر دو قسمت پل رفت آمد کنند. پس از پایان جنگ یک سوم خاک فعلی لهستان خاک غرامتی است که از آلمان جدا و به لهستان داده شد.

این جدای شهرهایی هست که در جنگ اول از آلمان جدا شده بود. ۱۶ میلیون آلمانی را از این شهرها پاکسازی نژادی و اخراج  کردند و اکنون اقلیت چند هزارنفری آلمانی ها در سرزمین کهن خودشان در لهستان تحت فشار شدید ناسیونالیست های لهستانی هستند و حتی حق آلمانی صحبت کردن هم ندارند.یکی از بستگان هیتلر با پسوند نام هیتلر در این شهر زندگی می کند که در یکی از سایتهای دوست یابی برای انتخاب همسر آگهی داده بود او هم چنان به هیتلر وفادار است و معتقد است مدیا چهره نادرست ودروغی  از او به نمایش گذاشتند.

gorlitz3 gorlitz5 gorlitz gorlöitz4

اختصاصی ایرانبیلد

 

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.