job contact English 

تابلوی ناپلئون در برلین

brandenburg

تابلوی ناپلئون در برلین اثر چارلز مینر. ارابه چهاراسبه کوآدریگا ننشان‌دهنده نمادین پیروزی ناپلئون بناپارت است.