Monday, 28. August 2017  ir    ir ir
نباید ها در آلمان نباید ها در آلمان
برای کسانی که قصد ورود به آلمان دارند باید این نکات را بدانند اگر انگشت را به شقیقه خود نشانه رفت و کس دیگر... نباید ها در آلمان

برای کسانی که قصد ورود به آلمان دارند باید این نکات را بدانند

اگر انگشت را به شقیقه خود نشانه رفت و کس دیگر را نگاه کنید ممکن است چند صد یورو جریمه شوید این کار تهدید و توهین به شمار می آید

آلمانی ها وقتی به محیط جدیدی وارد می شوید بشدت مراقب رفتار شما هستند و یواشکی شما را رصد می کنند

با دستان تان هرگز غذا نخورید مگر برای شکستن نان . حتی پیتزا را نباید با دست خورد همیشه از کارد چنگال استفاده کنید وگرنه به عنوان انسان عقب مانده مورد نیشخند قرار می گیرید

رک باشید حاشیه گویی نکنید مخصوصا در مصاحبه ها و ملاقات رسمی

کف نزنید مگر در سالن تئاتر  و کنسرت. آلمانی ها بجای کف انگشت خود را به سطح میز می کوبند

اگر از خط قرمز رد شوید یک ابروریزی بزرگ است و عقب مانده تصور می شوید مخصوصا اگر این کار جلوی بچه ها انجام شود بشدت عصبانی می شوند

به کودکان آنها زل نزنید و با انها شوخی نکنید

هرگز در مسیر دوچرخ سواران وارد نشوید

در حالتهای رسمی هرگز با نام کوچک صدا نزنید و شما بجای تو بگویید در سوئد برعکس است

اگر شما را به رستوران دعوت کردند آرنج تان را روی میز نذارید و توهین است

بدون تعارف دعوت کننده غذا را شروع نکنید

سلام هیتلری 500 یورو جریمه دارد شاید هم 5 سال زندان اگر عمدی بود. در جمعی هم که از او تعریف می کنند اصلا به هیتلر بی احترامی نکنید

تولد را یک روز زودتر هرگز تبریک نگویید در جشن 15 سالگی اب می پاشند و 18 سالگی بر سرش تخم مرغ می شکنند

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.