job contact English 

گرایش‌های راست افراطی در داخل ارتش آلمان

به دنبال پیدا شدن اشیای یادآور دوران نازی در دو پادگان نظامی آلمان، ارتش این کشور مامور به تفتیش همه پادگان‌های آلمان شده است.
وزیر دفاع آلمان گفته است که این فرمان از سوی بازرس کل نیروهای مسلح آلمان صادر شده است.
در این عملیات همه پادگان‌های آلمان برای یافتن اشیای مرتبط با ارتش ورماخت، نیروهای مسلح آلمان که به آدولف هیتلر خدمت می‌کرد، جستجو می‌شوند.
“رسوایی‌هایی اخیر” بر سر گرایش‌های راست افراطی در داخل ارتش آلمان، انگیزه صدور فرمان تفتیش پادگان‌های این کشور بوده است.

یک ستوان ارتش آلمان با دیدگاه‌های راست افراطی، چند هفته قبل به ظن برنامه‌ریزی یک حمله نژادپرستانه بازداشت شد. این ستوان آلمانی قصد داشت که برای انجام این حمله، خودش را جای یک پناهجوی سوری جا بزند.
دادستانی دادگاه فرانکفورت گفته است که این مظنون ۲۸ ساله “سابقه بیگانه‌هراسی داشته است.”
به دنبال این “رسوایی” اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به آمریکا را لغو کرد و به پادگان ستوان بازداشت شده در ایلکریش-گرافن‌شتادن واقع در شمال شرق فرانسه رفت.
مقامات این پادگان یادبودهایی مرتبط با ارتش آلمان نازی در سالن عمومی یافته‌اند، در حالی که نمایش نمادهای نازی در آلمان ممنوع است.
یدا شدن یک ویترین نمایش کلاهخودهای دوران نازی در پادگان فورستنبرخ در دوناشینگن در جنوب غرب آلمان، ابعاد “رسوایی اخیر” در آلمان را گسترده‌تر کرد.
به گزارش اشپیگل آنلاین تصاویری از سربازهای ارتش مسلح هیتلر بر روی یک دیوار این پادگان پیدا شده است. تپانچه‌های دوران نازی، کلاهخودها و تزئینات نظامی دوران نازی از دیگر اشیای کشف شده در این پادگان است.
یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است که اشیای پیدا شده در پادگان دوناشینگن مشمول مجازات منع نمادهای دوران نازی مانند صلیب شکسته نمی‌شود.
با این حال خانم فون در لاین چهارشنبه گذشته گفته است که ستایش ارتش مسلح هیتلر را در ارتش امروز آلمان تحمل نخواهد کرد.