Friday, 4. November 2016  ir    ir ir
تمدید وضعیت اضطراری در سیزده آبان تمدید وضعیت اضطراری در سیزده آبان
همه رئیس جمهورهای آمریکا پس از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 (چهارم نوامبر 1979) در چنین روزهایی وضعیت حالت اضطراری ضد ایران... تمدید وضعیت اضطراری در سیزده آبان

%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7

همه رئیس جمهورهای آمریکا پس از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 (چهارم نوامبر 1979) در چنین روزهایی وضعیت حالت اضطراری ضد ایران را تمدید می کنند. اوباما امسال هم 13 آبان آخرین وضعیت اضطراری خود ضد ایران را امضاء کرد و رئیس جمهورهای سال بعد آمریکا تا زمانی که سفارتخانه به دولت آمریکا پس داده نشود آن را تمدید خواهند کرد. بنظر می رسد این وضعیت تا زمان تغییر حکومت بنیادین در آمریکا یا تغییر  رفتار در ایران ادامه خواهد پیدا کرد. تقابل این دو همیشه در 13 آبان تجلی دارد. روز سیزده آبان با راه پیمایی ضد آمریکایی بر اشغال سفارت که در واقع بخشی از خاک آمریکا به شمار می آید  و پس ندادن آن به دولت آمریکا تایید می شود و آمریکا هم دقیقا همان روز این سند ضد ایرانی را دوباره تمدید می کند. هزینه های زیادی بر هر دو طرف وارد شده و بر کشور ایران شاید این اثرات سنگین تر بوده است. از اولین نتایج مهم آن حمله صدام به ایران و لجن پراکنی رسانه های دنیا ضد ایران تا به امروز و هراسناک نشان دادن ملت و فرهنگ ایران بوده است. سوء استفاده کشورهای حسود و رقیب مانند عربستان و ترکیه از شکرآب شدن روابط ایران با آمریکا نیز در حد اعلاء بوده است. اما باید توجه کرد اگر ایران آمریکا ستیزی پیشه نمی کرد قطعا حکومت انقلابی ایران سقوط می کرد و دوبار حاکمیت وابستگان و خدشه بر استقلال ملی رخ می داد.

(November 4, 1979, to January 20, 1981)

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.