Sunday, 30. October 2016  ir    ir ir
جنایت داعش در هامبورگ جنایت داعش در هامبورگ
به گزارش سایت “اعماق” وابسته به داعش یکی از عناصر این گروه تروریستی در 16 اکتبر دو نفر را در شهر هامبورگ با چاقو... جنایت داعش در هامبورگ

پلیس آلمان

به گزارش سایت “اعماق” وابسته به داعش یکی از عناصر این گروه تروریستی در 16 اکتبر دو نفر را در شهر هامبورگ با چاقو زد و یکی را کشت.
در این حادثه که حدود 2 هفته قبل روی داد، یک فرد ناشناس با چاقو به دختر و پسر جوانی که کنار رود الستر در مرکز هامبورگ نشسته بودند حمله کرد. وی پس از وارد کردن چندین ضربه به بدن آن پسر 16 ساله، دختری را که همراهش بود به داخل رودخانه هل داد. آن پسر جوان به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان داد.
پلیس آلمان هنوز به بیانیه داعش درباره این جنایت واکنشی نشان نداده است. آلمان سالها با دولت وهابی عربستان در تاسیس مراکز و مساجد سلفی در شهرهای آلمان در قبال فروش تسلیحات همکاری داشته است. اخیرا چند میلیون مهاجر عرب وارد خاک آلمان شده اند که بسیاری از آنها تفکر سلفی وهابی دارند و براحتی از نظر فکری جذب داعش می شوند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.