Friday, 28. October 2016  ir    ir ir
حضور میلیونی مردم بر آرامگاه کوروش بزرگ حضور میلیونی مردم بر آرامگاه کوروش بزرگ
امروز دهها هزار نفر از سراسر ایران بر مزار بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان رفتند. مردی که جهان را چندهزار سال جلوتر از خود... حضور میلیونی مردم بر آرامگاه کوروش بزرگ

cyrus

امروز دهها هزار نفر از سراسر ایران بر مزار بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان رفتند. مردی که جهان را چندهزار سال جلوتر از خود فهمید. در شهرهای زیادی هم مردم در میادین شهر، روز کوروش را گرامی داشتند.

این مرد بزرگ مستحق این عشق ملت ایران و عشق ملت های آزاده هست. کسی که مهر را بر جهان گستراند و به ما آموزاند که نژاد پرست نباشیم همه زبان ها و ادیان و نژاد ها از دلیل مهم یگانگی ما یعنی انسان بودن مهمتر نیست. کوروش به ما مفاهیم بشریت را آموخت  اینکه اصول انسانیت را با همه سختی هایش پاس بداریم. کوروش هیچ دینی را بر ملتی تحمیل نکرد و بما آموخت هیچ کسی را هم به جرم عقیده متفاوت طرد نکنیم. اون مردی بود که سه هزار سال از زمان خودش جلوتر بود.

همه ملت ایران او را دوست دارند. کسانی هم که ضد این مرد بزرگ نفرت پراکنی می کنند بدانند کوروش حتی شما رو هم دوست دارد اگر زنده بود قطعا به زبان نژاد و دین تان احترام می گذاشت. کوروش تنها متعلق به ایران نیست متعلق به همه جهان هست. برابری برادری آزادی آرامش و صلح.

کوروش نماد اتحاد ملی و اتحاد جهانی است.

گزارش های مردمی و عکس ها نشان از حضور میلیونی بر آرامگاه این مرد بزرگ و دوست داشتنی دارد. هفتم ابان امسال روز رستاخیر کوروش و ملت ایران و فرهنگ بالنده این سرزمین و همراهی روان پاک و فروهر نیاکان بزرگ بود.

ایرانبیلد

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.