Saturday, 22. October 2016  ir    ir ir
حق تاریخی کردها بر موصل حق تاریخی کردها بر موصل
امروز که ازادی شهر موصل نزدیک شد عربستان و ترکیه با بی شرمی که داعش را به عراق فرستاده بودند دایه دلسوز تر از... حق تاریخی کردها بر موصل

%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84

امروز که ازادی شهر موصل نزدیک شد عربستان و ترکیه با بی شرمی که داعش را به عراق فرستاده بودند دایه دلسوز تر از مادر شده اند. این دو کشور در طرح خائنانه بزرگ غربی ها در ایجاد کشور حائل سنی شرکت کرده بودند. اکنون برخی جریانات با فشار ترکها مانع از دسترسی کردها به موصل می شوند. در حالیکه موصل یک شهر تاریخی کردی بوده و غالب آن کردنشین بودند. اما صدام با سیاست هیتلری و فاشیستی دنبال پاک سازی نژادی دو شهر کرکوک و موصل بود و کردها را از این دو شهر اخراج کرد و سیاست عربی سازی در پیش گرفت.

حقیقت این است عراق کشور عربی نبوده و عربها بعد از شکست دادن ایران وارد بین النهرین شدند. از دوران حکومت اعراب بر میانرودان سیاست عربی سازی و پس راندن ایرانی ها و کردها و تغییر ماهیت بومیان اصیل عراق یعنی آشوری ها و مسیحیان انجام شد.  در حقیقت کردها بر موصل و بازگشت به این شهر حق تاریخی دارند و باید به حق خود برسند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.