fblike job contact English English English 

شکست هخامنشیان در موصل

gugmel

نبرد گوگمل Battle of Gaugamela در یکم اکتبر سال ۳۳۱ (پیش از میلاد) بین امپراتوری هخامنشی به فرماندهی داریوش سوم و مقدونیه به فرماندهی اسکندر مقدونی، در طول جنگ‌های اسکندر که در سال‌های ۳۲۳ تا ۳۳۵ پیش از میلاد مسیح در اوج خود قرار داشت رخ داد.

در سال ۳۳۱ پیش از میلاد قوای هخامنشیان به وسیله اسکندر مقدونی در جنگ گوگمل در شرق موصل امروزی شکست سنگینی متحمل می‌شوند.

در ابتدا باید گفت که اکثر مورخین قدیم جنگ سوم و آخری داریوش با اسکندر را جدال اربیل نامیده اند. ولی از چندی به این طرف آنرا جدال گوگمل می نامند. پلوتارک می گوید: “جنگ بزرگ اسکندر با داریوش، برخلاف آنچه اکثر مورخین نوشته‌اند ، در گوگمل رخ داد نه در اربیل و این اسم به زبان فارسی به معنای خانه ی شتر است.” ناپلئون اول راجع به این جنگ می گوید: “اسکندر لایق نام با افتخاری است که در مدت قرون عدیده جاویدان مانده ولی اگر در گوگمل شکست می خورد با داشتن دجله و فرات و کویرها در عقب و با فقدان قلعه یا استحکاماتی در این نواحی و دور بودن از مقدونیه به مسافت نهصد لیه (تقریباً ۷۲۵ فرسنگ) چه می کرد؟”

آریان از قول آریستوبول گوید: به موجب نقشه ای که پس از جدال گوگمل به دست آمد ، ترتیب جنگی قشون داریوش چنین بود: در جناح چپ سواره نظام غربی و دهایی و رخجی صف بسته بودند و نزدیک آن سواره نظام و پیاده نظام پارسی که با هم مخلوط بودند. در جناح راست سل سوریان ، اهالی بین النهرین ، مادی ها ، پارتی ها، سکاها و پس از آن تپوری ها و گرگانی ها استاده بودند. در قلب، داریوش با تمام خانواده و نجبای ایران قرار گرفته بود و هندی ها و کاریان و آناپاست ها و تیراندازان آمارد در اطراف او بودند.

اسکندر خط جنگ را به شکل هلال درآورد تا به آسانی نتوان آن را محصور کرد و برای اینکه سپاهیان او از حمله ی ارابه های داس دار ایرانی مصون بمانند امر کرد سربازان دم سپرهایشان را تنگ به یکدیگر بچسبانند و در حین حمله ارابه ها نیزه ها را به سپرها بزنند تا اسبان آن ها رم کرده به طرف ایرانی ها برگردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact