fblike job contact English English English 

پماد زخم دیابت

onosma-orientale

دکتر دهپوری از دانشگاه آزاد قائمشهر بطور تجربی از روستاییان کوهستان فهمید که در گذشته از گیاه گل زنگوله ای (Onosma orientale) پمادی برای زخم های دیابتی استفاده می شود که در درمان زخم ها بسیار موثر است و پمادی در این زمینه ساخته و بطور تجربی جواب خوبی دریافت کرده است (پماد اوناسما). سالانه 17 هزار نفر به خاطر زخم دیابت پایشان قطع می شود یعنی روز 50 نفر در ایران با کمک این پماد و زالو درمانی از قطع شدن بسیاری از پاها جلوگیری می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact