Monday, 10. October 2016  ir    ir ir
فرونشت تهران هشدار مهم فرونشت تهران هشدار مهم
تقریبا هر چند روز یک بار بخشی از تهران فرو می رود. آخرین مورد آن فرونشست دیروز خیابان قائم بود که موجب مرگ دو... فرونشت تهران هشدار مهم

%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

تقریبا هر چند روز یک بار بخشی از تهران فرو می رود. آخرین مورد آن فرونشست دیروز خیابان قائم بود که موجب مرگ دو نفر شد که یکی از آنها یک آتش نشان فداکار بود که برای نجات کارگر افغانی خودش کشته شد. تهران با سرعت نسبتا زیادی در حال فرو رفتن هست.

مهمترین علت این فرونشست ها عدم وجود زیرساخت های شهری از جمله کانال تاسیسات شهری و همچنین نبود شبکه فاضلاب در شهر تهران است. در حالیکه تبریز و رشت حدود یک قرن پیش سیستم فاضلاب شهری و اگو داشتند هنوز بسیاری از شهرهای ایران و تهران فاقد این سیستم هستند.

حفر چاه های جذبی و قابل توجه به تعداد ساختمان هایی که در شهر تهران وجود دارد باعث فرونشست در شهر تهران شده و از طرف دیگر با توجه به خشکی اقلیم و جغرافیای شهر تهران و استحصال آب بیشتر از زیر زمین باعث شده که شاهد ایجاد حفره در سطح زیرین به ویژه میادین، معابر و عرصه های عمومی باشیم.

سازمان ها، ارگان ها و هر نهادی که زیر مجموعه مرتبط با مدیریت شهری است باید در راستای ایجاد کانال و تاسیسات شهری و همچنین فراهم شدن زیر ساخت های ایمنی در شهر تهران اقدام کند.

تکرار مکرر این فرو نشست ها باعث شده که مردم احساس ناامنی کنند، به همین دلیل برای جلوگیری از این اتفاقات باید هر چه سریعتر تصمیماتی از سوی مدیران گرفته شود.

بر پایه برخی کارشناسی ها تهران سالی 40 سانتی متر در حال فرونشستن هست. به این ترتیب تهران در معرض خطر بزرگ تر از زلزله قرار دارد.

%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.