Monday, 10. October 2016  ir    ir ir
قطع 50 پا در روز در ایران قطع 50 پا در روز در ایران
ایرانبیلد سایت ایرانیان آلمان: بیماری دیابت تقریبا نیم میلیارد انسان را روی زمین درگیر کرده است. مهمترین علت دیابت که کسی از آن سخن... قطع 50 پا در روز در ایران

maggot-therapy

ایرانبیلد سایت ایرانیان آلمان: بیماری دیابت تقریبا نیم میلیارد انسان را روی زمین درگیر کرده است. مهمترین علت دیابت که کسی از آن سخن نمی گوید نان است! گلوتن درون نان و خوراکی های گندمی مهمترین علت مرض قند در جهان هست. بعد از گندم غذاهای شکر دار نیز عامل ایجاد مرض قند در جهان هستند.

هر 20 ثانیه در جهان یک نفر پای او در جهان بابت زخم دیابت قطع می شود. در ایران نیز متاسفانه قطع پا توسط پزشکان بسیار زیاد و غیر طبیعی است. بیش از 17 هزار بیمار در سال توسط پزشکان قطع پا می شوند یعنی روزی 50 نفر در ایران پای شان بعلت زخم دیابت قطع می شود.  پزشکان هزاران نفر را به دلیل ترس نابجا معلول و بدون پا کرده اند. صدها مورد گزارش شده که بیمار حاضر به قطع پا توسط پزشکان نشده و به سراغ طب سنتی، زالو درمانی، لارو درمانی و جوشانده های گیاهی یا خامخواری موقت رفته توانستند پای خود را نجات بدهند. قطعا نصیحت کردن پزشکان برای قطع نکردن پای بیماران فایده نخواهد داشت از این اینرو از بیماران دیابتی خواسته می شود پیش از آنکه اجازه دهند پزشکان ذره ذره بدن آنها را قطع کنند درمان طبیعی درجه اول اصلاح تغذیه و سپس روشهای سنتی را بیازمایند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.