fblike job contact English English English 

صد هزار زرتشتی در کردستان عراق

qzqapan

IRANBILD سایت ایرانیان آلمان > سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق آقای مریوان نقشبندی گفته گرایش به دین زرتشت در این اقلیم بسرعت در حال افزایش است. تا جایی که پیروان این آیین در این منطقه، از ۱۰۰ هزار تن بیشتر شده است. این گرایش بعد از حمله داعش بیشتر شده است. این در حالی است که در هندوستان که مهمترین حضور زرتشتیان است جمعیت آنان تا دویست هزار نفر برآورد می شود. در ایران بعد از انقلاب اکثرا مهاجرت کرده و جمعیت زرتشتیان از هفتاد هزار به زیر بیست هزار نفر رسیده است. گرایش به زرتشت پیشتر از کردهای ترکیه شروع شده است و با حضور پ ک ک در  عراق در آنجا نیز  رشد یافته است. برخی مصاحبه شوندگان یکی از علت های تغییر دین خود را نبودن برده در این دین بیان کرده است. 

براورد درستی از جمعیت شمار زرتشتیان نیست. در ایران موضوع زرتشت یک مسئله ملی و هویتی است و غالب اقشار چه سنی چه شیعه یا مسلمان و غیر مسلمان ترک کرد بلوچ و دیگر اقوام به زرتشت علاقمند هستند. حتی قشر مذهبی هم او را پیامبر دانسته و مطابق سوره 17 حج در رده پیامبران اهل کتاب یا اولی العزم نامیده شده است. در عین حال گرایش به زرتشت حساسیت های اجتماعی و سیاسی هم در پی داشته و برخی از روی سرخوردگی و فقط در حد زبانی تظاهر به زرتشتی بودن می کنند بدون آنکه شناختی از دین داشته باشند.

اما حضور زرتشتیان در عراق یک نکته مثبت در عراق است جایی که چند صد سال پایتخت های ایرانی در آنجا بوده و بواسطه حضور کردها و ایزدی ها هویتی نیمه ایرانی داشته است. البته بعد از یورش اعراب هویت بسیاری از شهرهای ایران و ترکیب پارسی زبانان تغییر کرده است. گفته می شود بصره (بچرک) تا قرن هشتم فارسی زبان بوده یا بغداد اصولا یک شهر ایرانی با نام ایرانی است. زرتشتیان عراق در حال رایزنی و تغییر قانون و فرصت برای حضور در مجلس هستند. آنها معتقدند تا 15 سالگی در شناسنامه کسی نباید دین وی درج شده باشد. در بلوغ باید آگاهانه کیش خود را برگزیند.

با این اوصاف عراق را باید بعد از هندوستان دومین کشور بزرگ زرتشتیان دانست. در آسیای میانه و روسیه نیز گفته شده که گرایش به زرتشت بالاست.

%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact