Tuesday, 27. September 2016  ir    ir ir
کلید رئیس‌جمهور از نگاه پروفسور سمیعی کلید رئیس‌جمهور از نگاه پروفسور سمیعی
پروفسور مجید سمیعی بعد از سفر استان مازندران به گیلان زادگاه خود رفت و در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان در دانشگاه گیلان، سخترانی کرد... کلید رئیس‌جمهور از نگاه پروفسور سمیعی

%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86

پروفسور مجید سمیعی بعد از سفر استان مازندران به گیلان زادگاه خود رفت و در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان در دانشگاه گیلان، سخترانی کرد او در بخشی از سخنان گفت: من هیچ وقت سخنم را برای سخنرانی از قبل آماده نکردم و همیشه از قلبم صحبت می کردم و موثر هم واقع می شدوی خطاب به دانشجویان گفت: به شما درود می فرستم و این حقیر، استاندار و فرماندار و… مهم نیستیم بلکه مهم شماها هستیدپروفسور سمیعی افزود: رئیس جمهور ما بیان کرد که «می خواهیم مسائل را با کلید باز کنیم» می دانید آن کلید کجاست؟ آن کلید شما دانشجویان هستید که کشور را می سازید.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.