fblike job contact English English English 

کلید رئیس‌جمهور از نگاه پروفسور سمیعی

%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86

پروفسور مجید سمیعی بعد از سفر استان مازندران به گیلان زادگاه خود رفت و در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان در دانشگاه گیلان، سخترانی کرد او در بخشی از سخنان گفت: من هیچ وقت سخنم را برای سخنرانی از قبل آماده نکردم و همیشه از قلبم صحبت می کردم و موثر هم واقع می شدوی خطاب به دانشجویان گفت: به شما درود می فرستم و این حقیر، استاندار و فرماندار و… مهم نیستیم بلکه مهم شماها هستیدپروفسور سمیعی افزود: رئیس جمهور ما بیان کرد که «می خواهیم مسائل را با کلید باز کنیم» می دانید آن کلید کجاست؟ آن کلید شما دانشجویان هستید که کشور را می سازید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact