Tuesday, 20. September 2016  ir    ir ir
دو میلیون کودک آلمانی در زیر خط فقر دو میلیون کودک آلمانی در زیر خط فقر
آلمان از ثروتمندترین و بزرگ ترین صادر کننده های جهان است. با این همه فقر در این کشور رو به افزایش است. بیش از دو... دو میلیون کودک آلمانی در زیر خط فقر

arme-kinder-deutschland

آلمان از ثروتمندترین و بزرگ ترین صادر کننده های جهان است. با این همه فقر در این کشور رو به افزایش است. بیش از دو میلیون کودک مجبور به استفاده از کمک های دولتی هستند و نیمی از بازنشستگان را خطر وابستگی به این کمک ها تهدید می کند.

به گزارش رادیو فرانسه نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد که بیش از دو میلیون کودک در آلمان در خانواده هایی زندگی می کنند که برای ادامه حیات نیازمند کمک های دولتی هستند. با توجه به استانداردهای زندگی در آلمان، این خانواده ها در زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

پژوهش تازه بنیاد برتلزمن آلمان نشان می دهد که 36 درصد از 2 میلیون کودک نیازمند کمک های دولتی، به خانواده هائی با بیش از سه فرزند تعلق دارند. بخش بزرگ دیگری از کودکان فقیر نیز، بچه هائی هستند که به وسیله یکی از والدین اداره می شوند.

در زمینه فقرکودکان، برلین پایتخت آلمان رکورد شکسته است. در این شهر یک سوم افراد زیر 18 ساله در خانواده های دریافت کننده کمک های اجتماعی زندگی می کنند.

در میان 16 ایالت فدرال، ایالت پرجمعیت نوردراین وستفالن با بیش از نیم میلیون کودک فقیر در صدر جدول قرار گرفته است. میزان فقر کودکان در ایالت های شرقی آلمان بسیار بیش از ایالت های غربی است. ایالت های شرقی تا پیش از فروریختن دیوار برلین در سال 1989 جزو خاک آلمان دموکراتیک بودند. در این ایالات هنوز بیش از 21 درصد کودکان زیر خط فقر نسبی قرار دارند. این رقم تا چهار سال پیش 24 درصد بود.

فقر بازنشستگان

یک بررسی آماری دیگر که چندی پیش در آلمان انجام شد، نشان می داد که به دلیل کاهش تدریجی حقوق بازنشستگی، 50 درصد بازنشستگان این کشور نیز در آینده نیازمند کمک های دولتی خواهند بود.

فقر کودکان و بازنشستگان در شرایطی افزایش می یابد که آلمان در سال های اخیر قهرمان صادرات جهان بوده است. حجم صادرات این کشور در سال 2015 نزدیک به هزار و دویست میلیارد یورو بود.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.