Thursday, 4. August 2016  ir    ir ir
بوستان بازی بوستان بازی
امروز جامعه ما و سایر کشورهای جهان بعلت مدرنیته دچار کاهش حرکت شده و این منشا بسیاری از بیماری ها در میان مردم شده... بوستان بازی

بوستان بازی

امروز جامعه ما و سایر کشورهای جهان بعلت مدرنیته دچار کاهش حرکت شده و این منشا بسیاری از بیماری ها در میان مردم شده است. قدیم ها زندگی به معنی حرکت بود. اکنون انسان به کمترین سطح حرکت رسیده است. البته امروز بادی بیلدینگ و ورزش منظم و روزانه بدنسازی در حال تبدیل شدن به فرهنگ است. البته مطالعات آسیب شناختی به خاطر مصرف داروهای نیروزا در کنار آن ضروری است. اما انسان برای حفظ روحیه بانشاط و شاداب باید بازی کند. حفظ حالت کودکانه در جلوگیری از افسردگی بسیار مهم است. به همین منظور باید شرایط برای بازی کردن همه اقشار فراهم شود. در ایران قدیم اقوام سرشار از بازی  های محلی بانشاط بود که همه در آن شرکت می کردند.  بازی کردن حتی به منظور کمک به درمان بسیاری از بیماری های روانی و شیزوفرنی مهم است.

شهرداری ها در ایران باید بوستان های بازی درست کنند. بوستان های بازی باید شرایط بازی و ورزش های دسته جمعی، فوتبال بسکتبال والیبال و فضای شبیه شهربازی ها را فراهم کنند. بازی ها و حتی تمرین آواز در کاهش بیماری های روانی و افسردگی در جامعه تاثیر بسزایی دارد.

“بوستان بازی” جایی است که عده ای همیشه در آنجا در حال بازی یا ورزش هستند. جایی نزدیک به محل زندگی که مردم بتوانند از خانه بیرون رفته و در آنجا دمی نشاط داشته باشند. بوستان های بازی می توانند در کاهش بیماری ام اس و افسردگی و بیماری های قلبی کمک کنند. این بوستان ها می توانند حتی مشاور یا پزشک هم در ساعات های خاصی داشته باشند. بوستان ها در واقع شهربازی های کوچک محله ای هستند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.