fblike job contact English English English 

کمپین کم گوشتخواری

gav

امروز بزرگترین تهدید برای سلامتی و محیط زیست بشر رژیم غذایی کوشتخواری است. صرفنظر از بیماری های خطرناک ناشی از گوشتخواری، غالب سرطان ها و بیماری های خود ایمنی و نابودی محیط ریست جنکل و دریا ها بواسطه گوشتخواری است. بسیاری جانوران به خاطر شکار منقرض شدند. جنگل ها نابود شد و به مزرعه کشاورزی و دامداری بمنظور تهیه خوراک حیوانات شد. دریاها از ماهی تخلیه و از زباله پر شد! ستم بشدت هولناکی در کشتار و آزار و اذیت حیوانات در جریان است!

ایرانی های باستان به همه این موارد آکاهی داشتند و شما در هیچ فرهنگی در جهان باندازه احترام ایرانیان به حیوانات نخواهید یافت. طوری که کشتن چهارپایان قوانین سخت گیرانه داشته و  در مواردی کشتن سگ و سمور حکم اعدام و یا قصاص داشت!
ایزدان گئوش و درواسپ و رام و ماه همه با امشاسپند بهمن در پیوند بودند و حامی حیوانات و چهارپایان بودند. آنها در دوران باستان بطور رسمی چهار روز در ماه به همین نامها یعنی بهمن ماه گوش رام گوشت نمی خوردند.
بیایید ما همگان در کمپیتی به نام گئوش از این پس چهار تا هشت روز در ماه به اختیار خود یک یا دو روز در هفته گوشت نخوریم.
کاهش خوردن گوشت در جهان فواید زیادی دارد و در جهان صلح تندرستی و آرامش بیشتری حاکم خواهد شد. جهان به صلح و ارامش نخواهد رسید مگر تا زمانی که بشر ستم و کشتار جانوران را به پایان برساند.

از همه دعوت می شود با نخوردن یک یا دو روز مشخص در هفته گوشت نخورند و با اینکار در آن روز به سلامتی و فوایدی که برای محیط زیست و جانوران می رسانند بیاندیشند. به فیسبوک ما بپیوندید . اینجا یا در عکس زیر

geosh2

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact