Friday, 3. July 2015  ir    ir ir
جشن تیرگان در مازندران جشن تیرگان در مازندران
جشن تیرگان همه ساله توسط مازندرانی ها برگزار می شود. این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی... جشن تیرگان در مازندران

دهمین دوره جشن تیرگان در مازندران

جشن تیرگان همه ساله توسط مازندرانی ها برگزار می شود. این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش ِرو همراه بوده و همچون دیگر جشن‌هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی «آبریزگان» یا «آب پاشان» یا «سر شوران» یاد شده‌است.

جشن تیرگان در روز تیر از ماه تیر (دهم تیر در تقویم جلالی و ۱۳ تیر در تقویم پارس قدیم) برگزار می شود. زرتشیتیان نخی ابریشمی به رنگهای رنگین کمان به نام “تیر و باد” حلقه کرده و پس از آرزو نمودن، در روز “تیر” بر مچ دست می بندند و ده روز بعد در روز باد از دست بیرون می آورند و به باد می سپارند. در روز جشن تیرگان همگان بر روی هم آب می پاشند!
ایزد باد در نچنین روزی به تیر آرش یاری رساند و هنگامی که آرش کمانگیر از فراز کوه البرز کمان انداخت تیر او را تا آسیای میانه رساند و مرز ایران و توران آشکار گشت. از روز ” تیر” تا روز ” باد ” در ماه تیر ده روز است. این جشن می تواند جشن برگ ملی در پهنه بزرگ ایران فرهنگی باشد و مردم در این ده روز به شادی و پایکوبی بپردازند همچنانکه نیاکان ما می پرداختند.
جشن تیرگان اکنون در برخی جای های ایران بزرگ مانند ارمنستان و مازندران مرکزی و در میان زرتشتیان برگزار می شود. از نظر اسطوره شناسی در دوره جشن تیرگان، ایزد تیشتر بر دیو خشکسالی(اپوشا) چیره می شود و نیاکان ما هر باران سیلابی و آذرخش را در ماه تیر نشان این پیروزی می دانند و آن را پاس و سپاس می دارند.

 

دهمین دوره جشن تیرگان در مازندران2

 

رضا طاهری تیر روز را برابر روزهای باستان با ماه های ۳۰ روزه نه بر اساس تقویم جلالی، روز ۱۳ تیر می داند و می نویسد: «از جمله ۶ گاهنبار مهم مِیدیوشَهم به معنی « میان تابستان » است که جشن برداشت خرمن نیز بوده است. افزون بر تیر روز ۱۵ تیرماه(۱۰۵ روز از سال گذشته) بتیکان (دی به مهر) جشن می گرفته اند، آفرینش آب در این گهنبار رخ داده است. در بندهشن آمده است: «دیگر، آب را آفرید به پنجاه و پنج روز كه از روز مهر، ماه اردیبهشت است تا روز آبان، ماه تیر، پنج روز درنگ كرد تا روز دی به مهر. آن پنج روز گاهنبار و آن را نام مدیوشم(فرنبغ دادگی، ترجمه بهار،۱۳۷۵، ص ۴۱)» در اوستا، کرده ی چهارم می خوانیم: « تشتر، ستاره‏ی رایومند فرهمند را می‏ ستاییم؛ که شتابان به سوی فراخکرت بتازد چون آن تیر ِدر هوا پَران که آرش تیرانداز – بهترین تیرانداز ایرانی -از کوه «اَیریو خشتوثَ» به سوی کوه «خوانونـَت» بیانداخت … آن‏گاه آفریدگار اهوره مزدا بدان دمید، پس آنگاه [ایزدان] آب و گیاه، مهر فراخ چراگاه، آن [تیر] را راهی پدید آوردند.(دوستخواه،ج ۱ ، ص ۳۳) » «جشن تیرگان» از بزرگ‏ ترین جشن‏ های ایران باستان است در ستایش و گرامی‎داشت «تیشتـَر» (تِشتـَر- تیر-شباهنگ- شِعرای یَمانی)، ستاره‏ ی باران ‏آور در باورهای مردمی، و درخشان‏ ترین ستاره‏ ی آسمان که در نیمه‏ ی دوم سال، هم‏زمان با افزایش بارندگی ‏ها، در آسمان سرِ شبی دیده می ‏شود. جشن تیرگان در آیین ‏های آب‏ پاشی (آب‏ ریزان یا آب‏ پاشان) ، فال کوزه، دست بند تیر و باد نمود بارزد دارد.»

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.