Saturday, 20. August 2016  ir    ir ir
31 امرداد جشن شهریورگان 31 امرداد جشن شهریورگان
ایرانبیلد: شهريور روز از شهريور ماه باستانی (پیش از خیام) می باشد که در چهارمین روز هر ماه به نام شهریور است اما در... 31 امرداد جشن شهریورگان

shahrivargan

ایرانبیلد: شهريور روز از شهريور ماه باستانی (پیش از خیام) می باشد که در چهارمین روز هر ماه به نام شهریور است اما در ماه شهریور روز شهریور یعنی روز چهارم برابر با ۳۰امردادماه کنونی جشن خجسته شهریورگان است و به نام امشاسپند تواناي خشترا يا شهريور مي باشد جشن شهريورگان جشن شهریاری است . چنانکه گفته شد اين فرشته مظهر پادشاهی آسماني و نماد فلزات است و هميشه خواهان فر و بزرگي و نيرومندي مي باشد در جهان مادي نگهبان زر و سيم و فلزات ديگر و دستگير بينوايان و فرشته مهربان است .
اين جشن بپادشاهان دادگر هم بستگي داشت که نماينده شهریاری و حاکمیت آسماني و خداوند بر زمین بود در اين جشن بايد بحضور پادشاهان بروند و شادباش بگويند.
ابوريحان در صفحه ۲۵۱ترجمه آثار و الباقيه مي نويسد ((شهريور ماه روز چهارم آن شهريور روز است و آن به مناسبت توافق دو اسم جشن مي باشد و آنرا شهريورگان گويند . معني شهريور دوستي و آرزو است شهريور فرشته ايست که بجواهر هفتگانه از قبيل طلا و نقره و ديگر فلزات که برقراري صنعت و دوام دنيا و مردم بآنها بستگي دارد موکل است )).

با آگهی رسانی به دیگران این جشن های باستانی و فرهنگمان را پاس بداریم.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.