fblike job contact English English English 

شباهت کرکس با یک کلمه آلمانی

geier

کلمات مشابه زیادی بین فارسی بخصوص اوستایی و پارسی کهن با آلمانی وجود دارد یکی از این موارد واژه خوردن آلمانی است که با اس اوستایی یکی است

ess در آلمانی ریشه فعل خوردن هست  (essen). کرکس در آلمانی geier گایا هست اما در فارسی این کلمه ترکیبی است کهرک+اس

کهرک در پهلوی و مازندرانی یعنی مرغ و اس هم در اوستایی یعنی خوردن 

روی هم یعنی مرغ خورنده یا مرغی که می خورد اشاره به لاشخوری این پرنده

واژه های فراوان مشابه دیگری در فارسی و آلمانی وجود دارد. یا مثلا basta که همان بسته! ما هست. بس کن یا تموم کن!

یا کهل به معنی کچل در مازندرانی با آلمانی kahl هم ریشه است

 

برگردان واژه  از دکتر فریدون جنیدی استاد زبان پهلوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact