fblike job contact English English English 

در به در دنبال پرچم ایران در آلمان

parcham

یکی از بچه تماس گرفت که گفت در درسدن آلمان در یک سوپرمارکت پرچم ایران می فروشند هر کس می خواهد اعلام کنید که خریداری کنند هنوز چند دقیقه نگذشته بود که در فیسبوک دیدم این یک موجی است که ایجاد شده همه ایرانیان خارج از کشو دنبال پرچم ایران هستند تا در هر جا هنگام تماشای فوتبال جمع می شوند با خود داشته باشند

مرتضی ایزدی نوشته:
پس از سالها مردم کشورم دوباره به دنبال پرچم کشور هستند. خدا را شکر.
روزهای عجیبی ست…
پس از سال ها دوباره خانواده های کشورم دلشان می خواهد هر کدام در خانه یک پرچم سه رنگ داشته باشند. خدا را شکر.
پس از سال ها دوباره مردم کشور با شنیدن نام ایران به ایرانی بودن خودشان افتخار می کنند. خدا را شکر.
پس از سال ها دوباره موضوعی پیدا شده که همه ی مردم کشورم را متحد کرده. خدا را شکر.
پس از سال ها فضایی مهیا شده برای چند روز مردم کشورم کمتر غر بزنند. خدا را شکر.
پس از سال ها مردم کشورم دوباره برای شادی لحظه شماری می کنند. خدا را شکر.
پس از سال ها مردم کشورم دوباره امیدوار هستند. خدا را شکر.
انگار خدا هنوز این گربه ی پیر و ساکنانش را از یاد نبره، انگار خدا هم می خواهد روی خوش سکه را به مردم این کهن دیار نشان دهد. انگار قرار است روزهای خوبی در پیش داشته باشیم.
این روزها به قول عادل فردوسی پور «چقدر ما خوبیم»…
و به خاطر خوب بودن و خوب ماندن مردم کشورم… خدا را صد هزار بار شکر…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact