Sunday, 31. July 2016  ir    ir ir
دیدار محمود عباس با مریم رجوی دیدار محمود عباس با مریم رجوی
ایرانبیلد> بتازگی سراب عرب برای دیدار با بیوه مسعود رجوی یعنی مریم عضدی قاجار از هم سبقت گرفته اند. اقدام مسعود عباس بسیار پرسش... دیدار محمود عباس با مریم رجوی

Mahmoud-Abbas-Maryam-Rajavi-680x360

ایرانبیلد> بتازگی سراب عرب برای دیدار با بیوه مسعود رجوی یعنی مریم عضدی قاجار از هم سبقت گرفته اند. اقدام مسعود عباس بسیار پرسش انگیز است چطور رهبر تشکیلات فلسطینی این طور احمقانه رفتار کرده و کوچک ترین آداب دیپلماتیک را نمی داند. این رفتار دهن کجی، توهین و اعلام جنگ با ایران است. عباس خود را در حد مزدوری مانند هادی عبد منصور در یمن تنزل داد و به احتمال زیاد این دیدار با سفارش عربستان صورت گرفت و به زعم بچگانه سعودیا از هر روشی که بشود لج ایران را در بیاورند و خود را در حد دشمن ایران ارتقاء دهند در حالیکه خاندان سعود حتی لیاقت رسیدن به سطح دشمنان ایران را هم ندارند و ایران اعلام کرد که عربستان را در حد دشمن نمی بیند.

***

سعودی ها حتی با رضا پهلوی هم تماس گرفتند و در سیاست خارجه در حد جنون و عدم تعادل که بیشتر آن ناشی از حسادت هست رسیده اند. اینها همه نشانه سقوط نزدیک آل سعود است چون این خاندان از چهارچوب منطق و عقل سلیم خارج شده و بزودی به یک خودزنی بزرگ که منجر به نابودی آنها خواهد شد دست خواهند زد.

فرقه رجوی در آغاز حمله داعش به موصل تکریت و فلوجه به داعش تبریک گفت و جشن و پایکوبی راه انداخت و آنها را برادر خطاب کرد ولی اکنون همان ها ایران را به حمایت از داعش متهم می کنند. گروهای دیوانه سیاسی که ثبات در عقل و منطق ندارند چه اعراب نوکر سعود و چه اپوزیسون های ایرانی که به تشکیلات گدایی و تیغ زنی از مخالفان ایران تغییرکاربری داده اند.

دولت ایران در برابر رفتار زشت عباس بهتر است سکوت کند و گله کردن از تشکیلات عباس مایه خفت هست بلکه باید انها را از محاسبات سیاسی آینده بدون گفتن سخنان دیپلماتیک کاملا حذف کند و در حد مزدوران سعودی رفتار کند.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.