Thursday, 14. July 2016  ir    ir ir
کیارستمی و پزشکان کیارستمی و پزشکان
دندانپزشکان و پزشکهای ایران بهترین پزشکهای دنیا هستند حتی از اروپا و آلمان بهترند بویژه در امر تشخیص عالی هستند در اروپا احتمالا خطای... کیارستمی و پزشکان

کیارستمی و پزشکان

دندانپزشکان و پزشکهای ایران بهترین پزشکهای دنیا هستند حتی از اروپا و آلمان بهترند بویژه در امر تشخیص عالی هستند در اروپا احتمالا خطای پزشکی خیلی بیشتر از ایران هست اما مشکل ما در ایران عفونت بیمارستانی بعد از عمل هست نه خود پزشکان. کادر مدیریت بیمارستانی و تجهیزات باید بهبود پیدا کند. اخلاق پزشکی توسط پزشکان بیشتر رعایت شود.

در قدیم همه دوست داشتند پزشک شوند چون عزت و احترام به خاطر انسان دوستی داشت اما الان همه می خواهند پزشک شوند چون می گوید پول خوبی دارد. در عوض احترام پزشکان بهمین دلیل پول دوستی کاسته شد. در آلمان یک کارگر ساده فنی یا کلید ساز چه بسا از پزشک متخصص درامد بیشتری داشته باشد.

کیارستمی اگر از ایران به فرانسه نمی رفت شاید زنده می ماند. چون در ایران بعد از مراقبت ویژه رو بهبود قرار گرفته بود. وزیر بهداشت باید ف‍کری به حال عفونت بعد از عمل بويژه در بیمارستانهای دولتی بکند که متاسفانه در ایران مرگ و میر زیادی را سالانه سبب می شود.
اگر مش‍کل تجهیزات بیمه و اخلاق پزشکی در ایران حل شود ما در جهان بهترینم.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.